Jij helpt toch ook mee ?!

terug naar home

meer informatie

Zomerschool zwijndrecht in beeld!

Een school in de zomer? Ja! Speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs. Voor veel leerlingen is 6 weken zomervakantie best lang. Om de opgedane kennis en routine van school tijdens de vakantie te behouden, biedt Zomerschool Zwijndrecht een unieke kans.

Van 5 t/m 15 augustus kunnen kinderen op een leuke en educatieve manier aan de slag met de lesstof, vaak in kleinere groepen voor meer persoonlijke aandacht. In de ochtend ligt de focus op taal en rekenen, terwijl de middagen gevuld zijn met diverse activiteiten. Dit jaar vindt de Zomerschool plaats op drie locaties in Zwijndrecht: Basisschool Develhoek, Christelijk kindcentrum Margrietschool, en OBS de Dolfijn.

Interesse om deel te nemen of als vrijwilliger bij te dragen aan een vliegende start voor de kinderen in het nieuwe schooljaar? Houd er rekening mee dat de sluitingsdatum voor inschrijvingen 1 juni is. We kijken uit naar je deelname of hulp om deze zomer weer een succes te maken!

Teamleider:

Elke locatie beschikt over een ambulante teamleider. De teamleider werkt gedurende de gehele Zomerschool-periode. Hij/zij heeft een actieve rol en houding in de organisatie en uitvoer van de Zomerschool op de betreffende locatie. 

Taken en verantwoordelijkheden van de teamleiders zijn: 

 • Aansturen van leerkrachten en vrijwilligers; 
 • Verwerven en onderhouden van de contacten met de gastdocenten; 
 • Zorgdragen voor een passend lesprogramma, waaronder invulling van de thema’s in overleg met de gastdocenten en leerkrachten; 
 • Zorgdragen voor de dagelijkse kasadministratie, ICT en facilitaire benodigdheden; 
 • Inspringen waar nodig binnen de groepen.  

Leerkracht: 

 • Geeft les en zorgt voor een goede voorbereiding hier van; 
 • Zorgt met de teamleiders voor de uitwerking van uitdagende thema’s en organiseren een constructieve, stimulerende samenwerking tussen de leerlingen van de respectievelijke groepen; 
 • Heeft overleg met de ouders en/of de klassendocent bij bijzondere omstandigheden van de kinderen.

Onderwijsassistent: 

 • Ondersteunt de leerkracht bij de lessen; 
 • Ondersteunt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen; 
 • Signaleert eventuele problemen en bespreekt deze met de leerkracht; 
 • Maakt het lesmateriaal gereed en ruimt na afloop van de lessen op; 
 • Vult voorraden aan;
 • Assisteert bij de organisatie van activiteiten, workshops, e.d.

Conciërge/ ondersteuner: 

 • Gedurende de zomerschoolperiode zijn er conciërges/ ondersteuners aangesteld die taken uitvoeren bij alle zomerscholen. De conciërge verzorgt de inkoop, is verantwoordelijk voor alle voorkomende klussen en het schoonmaken van de lokalen, kantine en het sanitair. 

Interesse? Meld je dan snel aan om  mee te helpen! Aanmelden kan t/m 1 juni 2024.

De personeelsleden van de Zomerschool worden aangenomen op functie (leerkracht, onderwijsassistent/ conciërge). Een LIO-stagiaire van de PABO kan zich inschrijven als leerkracht. Op elke locatie kunnen wij 1 LIO-stagiaire plaatsen als leerkracht.  

De betaling zal plaatsvinden door middel van een vrijwilligersvergoeding. Deze is als volgt verdeeld.  

Teamleider  € 1.600,00 

Leerkracht € 1.300,00 

Onderwijsassistent  € 1.100,00 (€100,- per dag) 

Conciërge € 1.100,00 

aanmelden als vrijwilliger:

Deadline inschrijven: 15 mei 2024.

Sorry, de aanmeldingen voor vrijwilligers zijn gesloten. Neem contact op voor vragen.