Jij helpt toch ook mee ?!

terug naar home

meer informatie

Zomerschool zwijndrecht in beeld!

Een school in de zomer? Ja! Speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs, voor veel leerlingen is 6 weken zomervakantie best lang. Er blijkt dat bij veel kinderen de opgedane kennis en routine van school tijdens de vakantie deels wegzakt. Om dat te voorkomen kunnen kinderen dit jaar voor het eerst mee doen aan Zomerschool Zwijndrecht.

In een periode van 2 weken gaan de kinderen op een andere manier aan de slag met de lesstof. Vaak in kleinere groepen, zodat er veel meer aandacht is voor het kind. In de ochtend wordt aan taal en rekenen gewerkt en in de middag vindt er een leuke activiteit plaats. Wil jij deze kinderen een goede start geven in het nieuwe schooljaar? Dan is inschrijven als vrijwilliger voor de Zomerschool iets voor jou! We starten dit jaar met 3 Zomerscholen in Zwijndrecht: In Kort Ambacht, Noord en Walburg! Aanmelden kan t/m 1 mei 2023.

We zijn op zoek naar gedreven, enthousiaste teamleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten en conciërges, die tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie met een groep van ongeveer 20 leerlingen aan de slag willen gaan. Binnen elke locatie van de Zomerschool zijn er verschillende functies met een eigen takenpakket. De volgende functies (met bijbehorende taken) kom je tegen binnen een locatie van de Zomerschool.

Teamleider:

Elke locatie beschikt over een ambulante teamleider. De teamleider werkt gedurende de gehele Zomerschool-periode. Hij/zij heeft een actieve rol en houding in de organisatie en uitvoer van de Zomerschool op de betreffende locatie. 

Taken en verantwoordelijkheden van de teamleiders zijn: 

 • Aansturen van leerkrachten en vrijwilligers; 
 • Verwerven en onderhouden van de contacten met de gastdocenten; 
 • Zorgdragen voor een passend lesprogramma, waaronder invulling van de thema’s in overleg met de gastdocenten en leerkrachten; 
 • Zorgdragen voor de dagelijkse kasadministratie, ICT en facilitaire benodigdheden; 
 • Inspringen waar nodig binnen de groepen.  

Leerkracht: 

 • Geeft les en zorgt voor een goede voorbereiding hier van; 
 • Zorgt met de teamleiders voor de uitwerking van uitdagende thema’s en organiseren een constructieve, stimulerende samenwerking tussen de leerlingen van de respectievelijke groepen; 
 • Heeft overleg met de ouders en/of de klassendocent bij bijzondere omstandigheden van de kinderen.

Onderwijsassistent: 

 • Ondersteunt de leerkracht bij de lessen; 
 • Ondersteunt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen; 
 • Signaleert eventuele problemen en bespreekt deze met de leerkracht; 
 • Maakt het lesmateriaal gereed en ruimt na afloop van de lessen op; 
 • Vult voorraden aan;
 • Assisteert bij de organisatie van activiteiten, workshops, e.d.

Conciërge/ ondersteuner: 

 • Gedurende de zomerschoolperiode zijn er conciërges/ ondersteuners aangesteld die taken uitvoeren bij alle zomerscholen. De conciërge verzorgt de inkoop, is verantwoordelijk voor alle voorkomende klussen en het schoonmaken van de lokalen, kantine en het sanitair. 

Interesse? Meld je dan snel aan om  mee te helpen! Aanmelden kan t/m 1 mei 2023.

De personeelsleden van de Zomerschool worden aangenomen op functie (leerkracht, onderwijsassistent/ conciërge). Een LIO-stagiaire van de PABO kan zich inschrijven als leerkracht. Op elke locatie kunnen wij 1 LIO-stagiaire plaatsen als leerkracht.  

De betaling zal plaatsvinden door middel van een vrijwilligersvergoeding. Deze is als volgt verdeeld.  

Teamleider  € 1.500,00 

Leerkracht € 1.200,00 

Onderwijsassistent  € 1.000,00 (€100,- per dag) 

Conciërge € 1.000,00 

aanmelden als vrijwilliger: